Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

  • 0 Sản phẩm
Chính sách bảo hành

1. Điều kiện bảo hành:

- Chỉ nhận sản phẩm khi Khách hàng đã thanh toán đầy đủ, có hóa đơn biên nhận mua bán.

- Hàng lỗi do nhà sản xuất, không phải lỗi do quá trình vận chuyển hay tác động của bên ngoài.

2. Chi phí: 

- Công ty sẽ chịu phần chi phí đổi hàng đối với tất cả các mặt hàng nếu lỗi do phía công ty hoặc nhà sản xuất.

3. Thời gian giải quyết việc đổi hàng: 

-     Đổi hàng tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ khi khách yêu cầu sửa hàng, các 

trường hợp khác theo thỏa thuận giữa khách hàng và cửa hàng.

© Faso Việt Nam, All Rights Reserved