Hình thức vận chuyển và giao hàng

Hình thức vận chuyển và giao hàng

  • 0 Sản phẩm
Hình thức vận chuyển và giao hàng

1.    Cung cấp dịch vụ vận chuyển thông qua bưu điện nhằm đảm bảo an toàn về sản phẩm được đến tận tay cho khách hàng.
2.    Thời gian giao nhận hàng trong khoảng 5-7 ngày làm việc sau khi khách hàng đặt hàng.
3.    Chi phí vận chuyển tùy vào quãng đường và có chi phí từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng.
 

© Faso Việt Nam, All Rights Reserved